Геотермални термопомпи – принципи на работа и цена

Имали ли сте желанието да бъдете енергийно независими и непрекъснато покачващите се цени на горивата да не ви влияят?

Ако това е така или високотехнологичните и енергоспестяващи системи представляват интерес за вас, то на страниците на https://www.multiclima.bg/bg, можете да научите полезна информация за геотермалните термопомпи – принципи на работа и цена. Този вид системи работят с топлината от възобновяемите природни източници, като водата, въздуха и земята и са изключително ефективни. Принципът на работа на термопомпите се основава на цикъла на Карно. Накратко, системата представлява затворен кръг, в който се редуват изпаряване, компресия, кондензация и разширяване на работния флуид. Така флуидът непрекъснато променя състоянието си от течност в газ и по този начин се абсорбира или отделя топлина. Всяка термопомпа може да работи за охлаждане и отопление, както и за подгряване на водата.

Геотермални термопомпи - принципи на работа и цена

Термопомпите трансформират топлината, което е основна част от полезното им действие, за разлика от хладилниците, които работят на подобен принцип, но при тях, остатъчната топлина се освобождава в атмосферата. С термопомпени инсталации, могат да се оборудват, както малки, еднофамилни къщи, така и по-големи кооперации, административни, както и индустриални сгради. Според източника, който използва системата, термопомпите се разделят най-основно на три вида – геотермални, хидротермални и аеротермални. Геотермалните, наречени още термопомпи земя-вода, черпят топлина от земята и поради относително постоянната температура на определена дълбочина на земята, този вид термопомпи, както и хидротермалните са изключително ефективни през цялата година. Хидротермалните термопомпи (вода-вода), работят а подпочвените води, а аертоермалните (въздух-вода)- с околния въздух. Термопомпите въздух-вода са най-масово употребявани, тъй като са най-лесни за монтаж и са на най-ниски цени. Те са много ефективни в определени сезони, когато температурата на въздуха е по-висока.

Коефициентът на полезно действие на термопомпите, се определя от разликата между постъпилата енергия от електрическата мрежа в системата и енергията, генерирана от самата система. При термопомпите на Heliotherm, той е над 7. Това води до много добри резултати и минимизиране на енергията в голяма степен. Тоест за 25% електроенергия от мрежата, термопомпената инсталация генерира 75% енергия във вид на топлина. Така се спестяват до 80% от годишните разходи за електроенергия, което е значително облекчение и това оправдава много бързо първоначалната инвестиция. Така първоначалната цена, дори и да изглежда по-висока, се оправдава много бързо.

Как се определя кой вид термопомпа е най-добър за дадено пространство? За да се определи кой вид термопомпа е най-подходящият, е необходимо да се направи замерване на почвата и на база на данните, както и спрямо характеристиките на сградата, може да се направи план, съобразен с архитекта на сградата. Така, даденостите, заедно с перфектния монтаж на Мултиклима на избраната термопомпа, дава отлични резултати.

Мултиклима ЕООД, е инженерна компания, която работи от много години в областта на енергоспестяващите системи за климатизация и отопление и екологични технологии. В страниците на Multiclima.bg вижте част от стотиците реализирани проекти на фирмата, свързани с инсталации на термопомпи, които се отнасят до различни по големина сгради. За повече информация за термопомпите и тяхната цена и при наличие на въпроси, не се колебайте да се свържете със специалисти от компанията по всяко време.